17 januari 2018

Voorwaarden en bepalingen garantie The Bastard

The Bastard is van een dusdanige kwaliteit dat wij een 20 jaar lange garantie geven op de keramische dome.
De garantie is geldig voor alle The (Black) Bastards die geleverd zijn vanaf 12 april 2014. Op leveringen voor die datum zijn de garantievoorwaarden geldig van voor die datum. Deze voorwaarden zijn op te vragen via [email protected]

1.1 The Bastard

Elk The Bastard keramisch kooktoestel (XLarge-professional, Large-groot, Medium-normaal, Small-klein en Compact) heeft een 20-jarige garantie op materiaal en constructie van de keramische dome van The Bastard voor de oorspronkelijke koper of eigenaar die het product bij een erkende dealer of via de 200 Fahrenheit B.V. heeft gekocht en die de garantie heeft geregistreerd zoals vereist. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van The Bastard en vervalt na verhandeling van The Bastard door de originele koper. Van deze garantie zijn uitgezonderd alle andere keramische, metalen en houten onderdelen die worden gedekt zoals hieronder verklaard. Deze garantie is in aanvulling op en heeft geen invloed op uw wettelijk vastgelegde rechten.

Let op: De vilten pakking die zorgt als afsluiting tussen de keramische deksel en basis (dome) dient na het gebruik van ongeveer 40 keer vervangen te worden. Bij te late vervanging kan The Bastard beschadigen. Onnodige schade aan keramische deksel of basis (dome) door te late vervanging van de vilten pakking kan de garantie doen vervallen.

1.2 Andere keramische producten

De vuurkorf en de vuurring, de keramische warmteplaat en keramische pizza/grillstenen van het merk The Bastard hebben een beperkte garantie van een 2 jaar voor de oorspronkelijke koper. Deze keramische onderdelen worden niet gedekt tegen breuk door vallen of misbruik.
1.3 Metalen onderdelen: De onderdelen van metaal, roestvrij staal en gietijzer van The Bastard (zoals de metalen banden, het scharniermechanisme, metalen deksel met twee functies, rooster, vuurkorf en ventilatie) hebben een beperkte garantie van 2 jaar voor de oorspronkelijke koper.

1.4 Houten onderdelen

Houten artikelen, zoals zijtafels, hebben een beperkte garantie van 2 jaar voor de oorspronkelijke koper. Houten of bamboe producten zijn niet gedekt tegen normale verwering of scheuren tenzij de structurele gebruiksmogelijkheid ook verloren gaat.

1.5 Temperatuurmeter

De temperatuurmeter heeft een beperkte garantie van 1 jaar voor de oorspronkelijke koper.

The Bastard stelt alles in het werk om roestbestendige materialen en lak die tegen hoge temperaturen bestand is op metalen oppervlakken te gebruiken. Metalen materialen en beschermende deklagen kunnen echter worden aangetast door diverse oppervlaktekrassen of blootstelling aan stoffen en omstandigheden waar-over The Bastard geen controle heeft. Chloor, industriële dampen, chemicaliën, kunstmest, extreme vochtigheid, pesticiden voor het gazon en zout zijn enkele van de stoffen die lak en finish op metalen deklagen kunnen aantasten. Hiermee wordt tevens bedoeld extreem gebruik, zoals gebruik nabij de zee. Om deze redenen worden door de garantie op metalen, roestvrij stalen en gietijzeren onderdelen geen roest, oxidatie, vervaging of andere onvolkomenheden gedekt tenzij deze ook leiden tot verlies van structurele integriteit of defecten van deze onderdelen van The Bastard.

Let op: Plaats The Bastard niet rechtstreeks op of in de buurt van een brandbaar oppervlak, plankenvloer, tafel of andere ondergrond zonder een Bastard metalen onderstel of inbouwtafel, of zonder een andere vuurvaste barrière te gebruiken zoals een 5 cm dikke betonnen tegel onder The Bastard, aangezien dit de garantie tenietdoet en uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor alle hieruit voortvloeiende directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade afwijst.

2. Diversen

Andere onderdelen of accessoires van The Bastard die bij een door The Bastard erkend dealer zijn aangeschaft, kunnen ook diverse garanties hebben – zie het specifieke artikel voor details.

3. Wat niet gedekt is

Deze garanties zijn gebaseerd op normaal en redelijk huishoudelijk gebruik en onderhoud van The Bastard. Commercieel gebruik door bijvoorbeeld restaurateurs, cateraars, slagerijen en foodtrucks en andere dergelijke toepassingen zijn expliciet uitgesloten van de garantie. De garantie is niet van toepassing op bijkomende of onvoorziene schade of breuk, of voor schade veroorzaakt door: vervoer; laten vallen; verkeerde montage; onjuiste ondersteuning; pogingen om The Bastard te ondersteunen door andere middelen dan een goedgekeurd onderstel of solide, onbrandbaar oppervlak onder de basis; commercieel gebruik; wijzigingen; veranderingen; nalatigheid; misbruik; onjuiste verzorging; gevaren op de weg; normale en redelijke slijtage; of natuurrampen.De garantie is niet van toepassing op krassen, deuken, scherfjes, haarscheurtjes, het ontstaan van kleine cosmetische scheuren in de buitenste glazuurlaag die de werking van The Bastard niet beïnvloeden.

4. Dekkingsdatum

De garantiedekking begint bij aankoopdatum en deze dient door de klant aangetoond te worden door middel van een originele aankoopbon.

5. Dekking volgens de garantie

Oorspronkelijke onderdelen van The Bastard waarvan blijkt dat ze materiaal- en constructiefouten hebben en die gedekt zijn door een geldige en geregistreerde garantie, worden naar goeddunken van The Bastard vervangen of gerepareerd, kosteloos voor het gegarandeerde artikel of onderdeel, afhankelijk van de voorwaarden en bepalingen van deze garantie.

6. Garantieclaimprocedure

Voor ondersteuning volgens de garantie kunt u contact opnemen met The Bastard.

7. Vereiste informatie voor claim

Er moet een aankoopbon met daarop de aankoopdatum en naam van de erkende dealer waar u de The Bastard of een ander product heeft aangeschaft, worden meegestuurd met elke garantieclaim, evenals een nauwkeurige beschrijving van het probleem of het defecte onderdeel. Voor garantiedoeleinden is een oorspronkelijke koper de persoon wiens naam op de aankoopbon staat en die de vereiste garantie heeft geregistreerd. The Bastard is gerechtigd om bij twijfel een identiteitsbewijs op te vragen.

8. Verzending en levering

The Bastard is niet aansprakelijk voor verzend-, bestel-, arbeids- of verpakkingskosten, export/importrechten, BTW of andere geheven belastingen als gevolg van een garantieclaim, service, reparatie of retournering, tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door The Bastard.

9. Tenietdoen van de garantie

Alle niet-toegestane wijzigingen of veranderingen aan een The Bastard doen de garantie teniet. Dit omvat het boren van gaten of het knoeien aan onderdelen; gebruik van andere onderdelen in The Bastard dan authentieke onderdelen; of gebruik van inwendige onderdelen op een andere manier dan zoals bedoeld door de fabrikant. Wijzigen of vervangen van inwendige onderdelen, zoals de vuurkorf en de binnenring, doet de garantie teniet, en The Bastard wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade die hieruit voorkomt. Aanstekervloeistof of welk ontvlambaar mengsel dan ook in een Bastard gieten doet de garantie teniet. Dit is een gevaarlijke praktijk en kan tot schade of letsel leiden.

10. Vertraagde of niet-nakoming

The Bastard is niet aansprakelijk voor ver-traagde of niet-nakoming van The Bastard volgens de garantie veroorzaakt door een gebeurtenis of onvoorziene omstandigheid buiten de controle van The Bastard, met inbegrip van, zonder beperking, force majeure, oorlog, overheidsbeperkingen of -belemmeringen, stakingen, brand, overstroming, transportvertragingen of verminderde materiaalvoorraad.

11. De verplichtingen van The Bastard

Door reparatie of vervanging van onderdelen op de wijze en gedurende de tijdsperiode zoals hier bepaald, wordt voldaan aan alle verplichtingen volgens de garantie en/of eventuele directe en/of afgeleide aansprakelijkheden van The Bastard. De exclusieve remedie van een koper voor iedere inbreuk op deze garantie of iedere andere stilzwijgende garantie is beperkt zoals hier aangegeven tot vervanging of reparatie van het onderdeel, dat op kosten van de koper naar de koper wordt verzonden.

12. Beperkingen

voor zover maximaal toegestaan door de wet reiken alle wettelijk voorgeschreven, uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van stil-zwijgende garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet verder dan deze garantie, Aansprakelijkheid voor bijkomende, speciale en gevolgschade is uitgesloten.

13. De garantie registreren

De garantie kan geregistreerd worden per e-mail naar [email protected], of op de website www.bastard.nl. Voor de registratie is een geldig aankoopbewijs noodzakelijk. De hier gespecificeerde garanties bevatten al je specifieke wettelijke rechten volgens de beperkte garantie van The Bastard. Mocht je via www.thebastard.com je aankoop hebben gedaan, dan kun je je Bastard als geregistreerd beschouwen.

14. Titels

De in deze garantie gebruikte titels zijn uitsluitend voor het gemak, en hierdoor worden de voorwaarden van de garantie niet gewijzigd.


Contact
Voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën
kijk op onze site www.thebastard.com of neem contact met ons op.
Langskomen kan ook in ons experience center.

The Bastard
Ingenieur Lelyweg 8,
2031CD Haarlem
E mail: [email protected]

www.thebastard.com

The Bastard (voorheen Black Bastard) zijn merken van 200 Fahrenheit B.V.